โปรแกรมห้องสมุด ที่เมืองไทยควรนำมาจัดตั้งภายในสถานที่เรียน

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ก่อนหน้านี้ ได้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับหอสมุดมหาวิทยาลัย (Thailand 4.0 and Academic Libraries) กับนางสาววรรณนิภา พุ่มไม้สุวรรณ ซึ่งจัดโดย สมาคมบรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัยในห้องสำหรับประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงมือณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับผิดชอบเรื่อง

โปรแกรมห้องสมุด ดิจิทัล : ด้วย ICT แล้วก็สิ่งใหม่ โดย นายเมฆ ลิขิตบุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปรับปรุงวิชาความรู้ขั้นต้น ตลาดหุ้นที่ประเทศไทย พูดถึง การเล่าเรียนที่มีคุณค่า คือ การเรียนแบบร่วมมือ การแบ่งปันความรู้ ไม่ยึดถือในความเป็นเจ้าของมากเกินกระทั่งไปขัดจังหวะการเข้าถึงการเล่าเรียนของผู้อื่น เป็นแถวคิดของการช่วยสนับสนุนการเรียนตลอดชาติ (Lifelong Learning) โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การแบ่งปันแหล่งฯ แหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด สามารถแยกเป็นชนิดและประเภทได้ ดังนี้

  1. หลักสูตรรวมทั้งรายละเอียดแบบเปิด (open courseware and content) หลักสูตรการเรียนรู้ฟรี (free educational courses ) Open textbooks อาทิเช่น โครงการ Open Source Textbooks Project ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
  2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกลุ่มเปิด (open software tools) โดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้
  3. วัสดุเปิด (open material) ที่วางแบบมาเพื่อใช้สำหรับในการสร้างหลักสูตรการศึกษาการสอนต้นแบบปกติรวมทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  4. คลังเก็บของของสิ่งของการเรียน (Repositories of Learning Object) สำหรับเก็บรวบรวมวัสดุการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับในการค้น และเข้าถึงใช้งาน

สัญญาอนุญาตแบบเปิดและการใช้งาน เนื่องด้วยทรัพยากรการเล่าเรียนแบบเปิดเป็นแถวคิดที่เป็นการก้าวไปสู่การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ได้อย่างเสรี อันครอบคลุมการให้ผู้ใช้สามารถสำเนา (copy) กระจาย (distribute) ปรับแต่ง (improve) และก็ เปลี่ยนแปลง (change) ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ในการศึกษาวิจัยค้นคว้าและงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ อย่างไรก็ดี ทรัพยากรการเล่าเรียนแบบเปิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่งที่ได้รับความคุ้มครองปกป้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทั้งนี้การกำหนดสัญญาอนุญาต ทำได้โดยการเจาะจงเงื่อนยังไงด้วยกันได้ใน 6 แบบ ดังต่อไปนี้

Attribution CC – BY ให้เผยแพร่ ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข โดยต้องระบุที่มา

Attribution CC – BY -SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจะต้องกำหนดที่มาและก็จำต้องเผยแพร่งานดัดแปลงแก้ไขโดยใช้ข้อตกลงอนุญาตเดียวกัน

Attribution CC – BY -ND ให้เผยแพร่ โดยจำเป็นต้องกำหนดที่มา แม้กระนั้นห้ามดัดแปลงปรับปรุงแก้ไข

Attribution CC- BY -NC ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยจำต้องระบุที่มาแต่ว่า ห้ามใช้สำหรับในการค้า

Attribution CC- BY – NC – SA ให้เผยแพร่ ดัดแปลงแก้ไข โดยจะต้องระบุที่มาแม้กระนั้นห้ามใช้สำหรับในการค้าและจำต้องเผยแพร่งานปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตประเภทเดียวกัน

Attribution CC- BY – NC -ND ให้เผยแพร่ โดยจำเป็นต้องเจาะจงที่มาแม้กระนั้นห้ามปรับเปลี่ยนรวมทั้งห้ามใช้สำหรับในการค้า

การบรรยายประเด็นการวิจัยออนไลน์ : แนวโน้มรวมทั้งข้อควรคำนึง โดย คุณครู ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย เอ่ยถึง หอสมุดในฐานะแหล่งให้ความรู้ความเข้าใจสารสนเทศต่างๆโดยยิ่งไปกว่านั้นการผลักดันแนวทางการทำศึกษาค้นคว้า ด้วยเหตุนั้นห้องหนังสือกับการค้นคว้าจึงมีความจำเป็นมากในปัจจุบัน โปรแกรมห้องสมุด ห้องสมุดจะต้องมองว่าทรัพยากรที่ให้บริการและการให้บริการในขณะนี้ตอบสนองนักวิจัยได้ใช่หรือไม่ การให้บริการต่างๆต้องมีการผลักดันและส่งเสริมการศึกษาทำการค้นคว้าและทำการวิจัย ถึงความอยากว่าตอนนี้ผู้ใช้นิยมในแบบใด และมีบริการใดควรบริการผู้ใช้โดยยิ่งไปกว่านั้น สำหรับนักค้นคว้าที่มีความหมายมากมาย ถ้าเกิดบรรณารักษ์ทราบก็จัดซื้อหาสิ่งที่ต้องการในขณะที่เป็นในรูปของรูปเล่ม และออนไลน์

โปรแกรมห้องสมุด หน้าที่หน้าที่ของห้องหนังสือสำหรับในการเกื้อหนุนการจัดการสารสนเทศด้านการค้นคว้า Research Data Management หรือ RDM หอสมุดมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งล้วนแต่พยายามปรับแต่ง การให้บริการแล้วก็สร้างค่าในการให้บริการของห้องหนังสือด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมสำหรับในการเกื้อหนุนสารสนเทศ การศึกษาเรียนรู้วิจัยของนักค้นคว้า

Shares 0